Ove godine želim…

Ove godine želim…

fgh4f56d4gh4gthz Pomalo neuobičajeno godinu započinjem iz centra svojeg bića, okrenuta prema svijetu, s vrlo jasnim željama. Prošla godina me prisilila da uronim malo dublje u nutrinu svojih razmišljanja i zahvalna sam na svim spoznajama do kojih sam došla jer sam... Opširnije